Vilken personlighetstyp har du?

augusti 21, 2015 , In: Personlighetstyper
0
PERSONLIGHETSTYP introvert extrovert

”Vi alla är olika, det är en mycket viktig insikt. Om vi inte har den, får vi svårt med alla som är annorlunda. ”

Ett sätt att kolla personlighetstyper hos människor är att ta reda på vilken färg de tillhör (röd, gul, grön eller blå). För att ta reda på sin egen färg ska man först ta reda på om man har fokus på händelser eller människor, samt om man är introvert eller extrovert. 

Testa: vilken personlighetstyp har du?

Fokus på vad eller vem

När någon talar eller handlar, fokuserar hen då mest på vad (händelsen, uppgiften) eller på vem (de inblandade personerna).

Du sitter med en grupp människor och arbetar med en viktig uppgift med pressat schema, mitt i den intensiva slutfasen kommer en kollega som varit långtidssjukskriven in i byggnaden. Vad gör du?

1. Är du uppgiftsorgienterad noterar du kollegan men fortsätter därefter att jobba med uppgiften.

2. Är du människoorigenterad avbryter du genast arbetet för att gå ut och kolla hur din sjukskrivna kollega mår.

Det finns inget rätt eller fel här, grupp nummer ett tycker förmodligen människorna i grupp två är ofokuserade när de försvinner från deras uppgift, de har ju trots allt en tid att passa. Medan grupp nummer två förmodligen anser att människorna som sitter kvar är osympatiska som inte ens går ut och hälsar. Förslagsvis tar man reda på vad kollegan tillhör för grupp innan man väljer hur man ska agera. Tillhör hen grupp 1 så förstår hen att människorna sitter kvar och är upptagna, men om hen tillhör grupp 2 så är det nog smartast att alla går ut och pratar lite, annars kanske de kommer behöva sjukskriva hen ytterligare.

Den andra skillnaden hos människor är hur man tar sig an en uppgift/problem samt hur man möter nya människor.

Extrovert eller introvert

3. Är du extrovert är du snabb på att sätta igång med en ny uppgift och har även lätt att ta kontakt med nya människor.

4. Är du introvert är du lite mer avvaktande till att kasta dig in i en ny uppgift och i nya bekantskaper.

De extroverta arbetar snabbt och effektivt men är sämre på att involvera alla i arbetet, det spelar större roll att arbetet blir klart fort än att det blir gjort allra bäst. Finns det både extroverta och introverta i en arbetsgrupp är det oftast de introverta som slutför och förfinar uppgiften, de får inte lika mycket plats i början men när de extroverta backar undan har de chans att göra uppgiften mycket bättre och kan ha svårt att sluta jobba med uppgiften även när tiden är slut.

På en middag är det de introverta som gärna kommer i god tid för att slippa trängas och mingla med människor, de väljer gärna ett bord där de känner alla. Medan de extroverta gärna kommer lite senare, uppklädda och gör en entré för att sedan med leenden och skratt jobba sig igenom alla människor och knyta nya kontakter. De inviterar till samtal runt bordet och är de som utbringar skål eller brister ut i sång.

Så detta ger oss fyra olika kategorier, RÖD (1,3) GUL (2,3) BLÅ (1,4) och GRÖN (2,4).

Det är sällan personer blir endast en färg, ofta har vi fler färger inblandade men en eller två som lyser igenom starkare och dominerar. Så i beskrivningarna nedan kan det hända att du känner igen dig i vissa delar men inte alla. Är du lite påverkad av en färg, men den inte dominerar så kan det uppfattas som om beskrivningen nedan är väldigt överdriven, det är alltså för att det inte är en stor del av din personlighet.

personlighetstyp

Personlighetstyper

Röd.

Typiska yrkesval: VD.
Karaktärsdrag: dominant, äventyrslysten, tävlingsinriktad, innovativ, orädd och beslutsam.

Är du mycket röd tar du gärna kommandot, har svårt och sitta still och vill att saker och ting ska hända snabbt. Du tar snabbt för dig och vill ha kontrollen. Du är målinriktad och kan snabbt urskilja vad som måste göras direkt och vad som är mindre viktigt. Du är gärna effektiv i ditt arbete och vill att saker ska bli bra på så kort tid som möjligt. Du är beslutsam och kan lätt bli irriterad på långsamma, tafatta eller omständliga personer. Du ser inget problem med att saker kan gå snett, då är det bara att börja om.

Blå.

Typiskt yrkesval: ekonomichef, IT-chef.
Karaktärsdrag: analys, kvalitet, detaljer, reflektion, systematisk, konsekvent, diskret och kvalitetsmedveten.

Är du en person med blå energi är du analytisk och objektiv. Planering, tidsdisponering och struktur anser du vara viktigt. Prestationsnormen är hög för dig vilket gör att det tar mycket längre tid för dig att bli nöjd med en uppgift än vad det tar för andra. När du väl bestämt dig för att göra någonting vill du göra det fullt ut och ordentligt. Du vill gärna tänka igenom allt noggrant och analysera allt så att ingenting blir fel. Du ser lätt sprickor i resonemang eller förslag vilket gör att du kan uppfattas som mer kritisk än andra.

Gul.

Typiska yrkesval: säljare och reseledare.
Karaktärsdrag: charmig, självsäker, övertygande, entusiastisk, kreativ och inspirerande.

Har du mycket av färgen gul så är du personen som älskar att prata, påverka andra och låta sig påverkas. Du har lätt för att ta kontakt och ger ett öppet, vänligt och glatt intryck. Du är charmerande och underhållande som gärna vill ha uppmärksamhet och gillar att synas. Du är kreativ, nytänkande och spontan men vill gärna göra saker på ditt eget sätt. Att byta agenda eller snabbt byta samtalsämne är något du har lätt för. Du kan ibland prata för mycket och även bli lite väl självcentrerad.

Grön.

Typiskt yrkesval: Lärare, undersköterska.
Karaktärsdrag: tjänstvillig, vänlig, tålmodig, ärlig, avslappnad och en god lyssnare.

Är du mycket av färgen grön så uppskattar du en vänlig och harmonisk atmosfär. Du är mån om andras känslor och reaktioner, är lyhörd för vad andra tycker. Du är skicklig på att lyssna på andra människor och tar hänsyn till deras behov, det kan ibland vara så att du har svårt att uttrycka det du själv vill ha och behöver. Du kan ha svårt att säga nej och sätta gränser, vilket leder till att du kan uppfattas som obeslutsam och vag och därmed finns risken att bli utnyttjad. Du undviker gärna konflikter och tar helst inte upp sådant som är obehagligt eller känsligt.


 

Vilken personlighetstyp har du?

signature-elin-tothrive

 

 

  1. Svara

    Oj, det där ska jag klura på! Intressant

Lämna en kommentar