Är stress skadligt? Så blir stress till din fördel!

april 23, 2015 , In: Stress
0
Är stress skadligt så gör du för att stress ska bli till din fördel

Har du någon gång känt att ditt hjärta börjar pumpa hårdare, du börjar andas fortare och svetten börjar rinna? Det är något vi brukar förknippa med ångest och vi känner att det vi gör just nu inte går så som planerat. Detta kallar vi stress, nervositet och påfrestningar. Stress är något vi idag inte kan komma ifrån, men vi kan ändra hur vi samarbetar med det.

Vår hjärna reagerar på stress på exakt samma sätt som den gjorde för 100 000 år sedan. Vilket betyder att när vi utsattes för stress för 100 000 år sedan så handlade det om liv och död, därför stängs det logiska tänkandet av och kroppen gör sig redo för fight or flight, att fäkta eller fly. 

Men är stress skadligt för oss eller inte?

En studie gjord på 30 000 vuxna människor i USA under 8 års tid har studerat huruvida stress är skadligt för hälsan. Studien gick till så här:

Personerna fick svara på två frågor:
Fråga 1. Har du upplevt relativt lite/mellan/mycket stress de senaste året?
Fråga 2. Tror du att stress är skadligt för din hälsa?

Efter 8 år använde man sig av offentliga dödsregister för att se vilka av dessa 30 000 människor som hade dött.

Stress som din fiende.

Studien visade att de som svarat att de upplevt mycket stress på fråga 1 hade 43 %  större risk av att dö i förtid jämfört med de som svarat att de upplevt lite/mellan stress. Alltså att stress kan vara dödligt om du upplever mycket av den.

MEN, detta gällde endast dem som svarat ja på fråga 2.

Stress som din allierande.

De som hade svarat nej, jag tror inte stress är skadligt för hälsan på fråga 2 hade ingen större risk av att dö i förtid, de hade faktiskt lägst risk av alla, även lägre än de som svarade att de upplevde lite stress på fråga 1.

Se på stress som din vän.

Så genom att uppfatta stress som skadligt, gör du det också skadligt. Därför kan det vara bra att börja se på stress som hjälpsamt eller hur?

  • Nästa gång du ska upp och presentera inför en grupp människor och din nervositet och panik börjar infinna sig. Tänk då på att det bankande hjärtat endast förbereder dig för action!
  • Nästa gång du har mycket att göra och känner påfrestningar från fler håll samtidigt. Tänk då på att när du andas fortare får du mer syre till hjärnan.
  • För när du tänker att stressen är till din fördel, då tror kroppen på dig och reagerar positivt på stress.

När du ser på stress som hjälpsamt och till din fördel skapar du biologiskt sett mod. Du säger även till dig själv att du klarar av det framtida utmaningarna som kan komma. Det är bra att ha i minnet för alla utmaningar som kommer här framöver!


Inspiration: Vill ni veta på vilket sätt kroppen reagerar positivt för hälsan? Kolla på denna 14 minuter långa föreläsning.

 

 

There are no comments yet. Be the first to comment.

Lämna en kommentar