Del 2 | Förstå kritik genom att förstå de mänskliga behoven

augusti 13, 2015 , In: Kritik
0
Förstå kritik genom att förstå de mänskliga behoven

För att vi ska kunna bli riktigt konkurrensfördelaktiga gäller det att inte bara lära sig att ta kritik men också att förstå hur människan fungerar vid kritik. Detta kommer göra att vi förstår vad vi håller på med när vi själva är i situationen fly eller attackera, vi kommer kunna kontrollera oss själva och därmed också kunna lära oss och utvecklas av den kritik vi får.

De mänskliga behoven

Vi människor har ju vissa behov för att överleva (äta, dricka, värme, syre, sömn) men sedan finns det andra mänskliga behov som människan behöver:

– Behov av trygghet, säkerhet, stabilitet. 
– Behov av samhörighet och tillhörighet.
– Behov av att få känna oss viktiga och betydelsefulla.
– Behov av att få utmanas och utvecklas.

Vi människor har olika stora behov i de olika grupperna och vi kan även ha olika stora behov genom våra liv. Det behov som är störts hos en person är också den del som är mest lätt-hotad, därför kan två personer reagera helt olika på kritik. 

Har jag stort behov av att trygghet och stabilitet kan det vara otroligt läskigt med en ny chef som påpekar hur jag sköter mitt jobb, för det kanske kan leda till att jag blir av med jobbet = otryggt.

Har jag däremot störst behov av att känna mig viktig och betydelsefull, ja då kanske chefen inte skrämmer mig överhuvudtaget men om en kollega ifrågasätter min arbetsprestation och tycker jag kan göra vissa saker bättre kan det påverka mig jättemycket. 

Vi reagerar alltså helt olika på kritik från person till person och detta har till stor del att göra med vilket av de olika behoven du hotar med din kritik. Jobbar du med en kollega som du vet har behov av att veta att hen är duktig och viktig, då kan du också förbereda dig på vilken slags respons du kommer få om du berättar att hen gjort fel på jobbet. 

Behoven varierar från personer men också genom tiden, behovet av att ha trygghet och stabilitet ökar när man bildar familj och får barn till exempel, men när barnen vuxit sig ur hemmet växer ofta behovet av att utvecklas och prova nya saker. 

Så, tänk efter nästa gång du ska ge kritik, vilket behov kommer du hota hos personen och är detta något som kommer ta hårt eller är det kanske den minst lätt-hotade av de fyra? MEN tänk också på detta nästa gång du tar emot kritik, hur reagerade du? Vilken av behoven hotades och är detta en av dina största behov? När du nu lärt dig detta kommer du kunna kontrollera dig själv på ett helt annat sätt, men också kunna ”förutse” den andres respons. 

There are no comments yet. Be the first to comment.

Lämna en kommentar