#3 – 80/20 regeln

januari 6, 2016 , In: Få mer gjort på kortare tid
3
få mer gjort på kortare tid effektiv tidshantering listor planering 8020 regeln  (1)

80/20 regeln.

80/20 regeln eller Pareto-principen som den också kallas innebär att 20% av dina aktiviteter kommer svara för 80% av dina resultat. Alltså att tjugo procent av dina kunder är de som kommer svara för åttio procent av din försäljning, tjugo procent av dina produkter eller tjänster kommer stå för åttio procent av försäljningen, tjugo procent av dina uppgifter kommer stå för åttio procent av värdet av det du gör. Alltså, tjugo procent av dina uppgifter är lika mycket värda, eller mer, än de andra åttio procenten. Har du tio uppgifter framför dig så är en eller två av dessa mycket mer värda än de andra tillsammans, det är dessa tjugo procenten som är dina största grodor.

Innan du sätter igång bör du ställa dig följande fråga: Finns den här uppgiften bland de över tjugo procenten av mina aktiviteter eller bland de undre åttio?

Gör en lista över alla mål, aktiviteter och projekt som du har idag. Ägna en stund att sortera upp vilka som befinner sig bland de tjugo övre procenten och vilka som skulle kunna vara de undre åttio. Bestäm dig för att ägna mer tid åt de uppgifter, förpliktelser och mål som har betydande mer värde för ditt liv och din karriär. Om möjligt, delegera vidare de under åttio procenten så du endast kan ägna dig åt de uppgifter som kommer ge mest tillbaka.

Hur vet jag vilka uppgifter som är de övre 20%?

Imorgon och på fredag kommer steg 4 och steg 5 som vardera innehåller ett tips eller verktyg du kan använda för att avgöra vilka av dina uppgifter du borde prioritera.


Här finns alla inlägg i serien ”så får du mer gjort på kortare tid”

#1 – Den definitiva guiden för att få mer gjort på kortare tid
#2 – Få mer gjort på kortare tid med hjälp av listor
#3 – 80/20 regeln
#4 – Vilken uppgift borde jag prioritera?
#5 – Använd ABCDE metoden för att prioritera dina uppgifter
#6 – Planering för veckor, månader och år
#7 – Bli bättre på det som förväntas av dig
#8 – Skaffa dig det du behöver för att inte skjuta upp
#9 – Bli bättre på de viktigaste uppgifterna
#10 – Utnyttja dina unika talanger
#11 – Identifiera dina begränsningar
#12 – Ta ett steg i taget
#13 – Sätt press på dig själv
#14 – Få mer energi och bli piggare
#15 – Motivera dig själv
#16 – Avgör vad som ska prioriteras med hjälp av kreativ förhalning
#17 – 6 steg för att göra viktigaste uppgiften först
#18- Bryt ner dina uppgifter i mindre delar
#19 – Så får du mer tid

There are no comments yet. Be the first to comment.

Lämna en kommentar