Enklaste testet: är du introvert eller extrovert?

För att inte krångla till det med en massa tester som innehåller 24985 frågor som ska avgöra om du är extrovert eller introvert så ska jag ge dig två frågor att svara på. Utifrån dess svar bör det vara ganska enkelt att se vilken personlighetstyp du tillhör.

1. Skulle du föredra att a) vara helt ensam varenda sekund i två veckor eller skulle du b) ha sällskap av bekanta varenda sekund i två veckor?

2. Får du främst din energi genom a) tystnad (bok, diska, ensamhet) eller b) samtal (se något nytt, träffa någon)?

Svarar du A på båda är du introvert, svarade du B på både är du extrovert och blev det A+B så kanske du är ambivert.

Author

admin@tothrive.se