Är advokater oftast introverter eller extroverter?

Det här är en fråga som jag aldrig ens hade tänkt att ställa innan jag skrev min artikel om skillnaderna mellan introverta och extroverta människor. Men det är en väldigt intressant fråga, som från början känns som att den har ett självklart svar, men som blir mer invecklat ju mer man tänker på det. Så, är advokater till störst del introverter eller extroverter?

Först kan vi börja med att förklara termerna som vi använder i det här inlägget.

Vad är en extrovert?

Extroverter beskrivs ofta som pratsamma, sällskapliga, handlingsorienterade, entusiastiska, vänliga och väldigt utgående. Men å andra sidan så beskrivs de ibland som lätt distraherade,  oförmögna att spendera tid ensamma och tycker om att vara i centrum för uppmärksamheten.

Vad är en introvert?

Introverter är människor som föredrar att tänka mer än att prata. De måste spendera tid ensamma, inte söka högt sociala sammankomster.

Min hypotes

Innan jag har gjort någon forskning om ämnet så kan jag säga att min hypotes är att advokater oftast är extroverter. Det känns mest logiskt, deras jobb är att stå inför massa människor och göra allt dem kan för att människorna ska lyssna på just dem och inte motståndarna.

Vad säger forskningen?

Jag kunde inte hitta någon forskning om det här ämnet i Sverige, men det har gjorts ett antal undersökningar om just den här frågan i USA, och det här kom dem fram till. Resultat från undersökningen av Myers Briggs (ett känt personlighetstest) visar att 57% av advokaterna i USA är introverta. Det är jämfört med bara 25% av den allmänna amerikanska befolkningen.

Förklaring till resultatet

Som man kan se på mitt resultat så hade jag helt fel i min hypotes, men jag ska nu försöka förklara varför advokater oftast är introverter. 

  • Anledning 1:

Mycket av advokat arbetet innefattar att sitta ner med en eller ett fåtal människor och försöka göra så att dem känner sig lugna nog att dela med sig av sina tankar och frågor med dig. Om man har en för “stor” personlighet så kan det göra så att personerna har svårt att känna sig lugna. Detta argument kan stämma ännu mer när man pratar om specifika mål, som t.ex. Vårdnadstvister. I en vårdnadstvist så är det ofta två sidor som har väldigt starka känslor, om en advokat tar för mycket plats i ett sådant tillfälle kan det ses som argumentativt och påverka målet negativt. 

  • Anledning 2

Vi nämnde att en stor del av advokatens jobb är att sitta med ett fåtal människor, men en ännu större del av jobbet innefattar att advokaten sitter helt ensam och kollar igenom dokument. Detta är nästan att perfekt jobb för en introvert, men en extrovert skulle börja klättra på väggar.

Author

admin@tothrive.se